fbpx

Nuostatai ir taisyklės

Taisyklės

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato privačios poilsiavietės Bohostay, paslaugų teikimo tvarką bei taisykles.

1. Bohostay teikiamos paslaugos
Bohostay teikia stovyklavietės paslaugas. Papildomai galima užsakyti kubilo ar pirties iškūrenimą. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vad. Lankytojais.

2. Rezervacijos
2.1 Rezervacijos atliekamos interneto svetainėje www.bohostay.lt. Rezervacija patvirtinama po visos sumos apmokėjimo. Nurodytu el. paštu gaunamas rezervaciją patvirtinantis laiškas. (Kartais gali nueiti į „spam’ą“.)

2.2. Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas užsakymo formoje (palapinės dvivietės), papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus el.paštu bohostay@gmail.com ir pagal įkainius apmokėjus už papildomus Lankytojus.

2.3. Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiura priimti, net trumpam atvykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones. 

2.3.2 Svečiai gali su savimi atsivežti šunį tik iš anksto informavus el.paštu bohostay@gmail.com.


2.4 Rezervacijos atšaukimas

2.4.1 Jeigu rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 30 parų iki Jūsų atvykimo laiko, grąžiname 50%  visos rezervacijos sumos.

2.4.2 Likus mažiau nei 7 paroms mokėjimas negrąžinamas dėl jokių priežasčių (įskaitant COVID-19, ligos, atšauktų skrydžių, pasikeitusių planų) – Vietoje jūsų gali atvykti jūsų draugai, kurie privalo būti susipažinę su mūsų rezervacija. (Apie tai reikia derinti el.paštu)

2.4.3 Pasirininkus rezervacijos tipą ‘non-refundable’, mokėjimas nėra grąžinimas. Galima tartis dėl datos perkėlimo, likus daugiau nei 14 dienų iki atvykimos dienos.

2.5 Rezervacijos perkėlimas

2.5.1 Rezervacija perkelti galima likus daugiau nei 14 dienų iki atvykimos dienos. Jeigu perkeliant į naują datą, ši data brangesnė, skirtuma apmoka Lankytojas. Jeigu naujoji data pigesnė, skirtumas nėra grąžinamas.

2.5.2 Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą. 

2.5.3 Perkėlus rezervaciją, užsakymo suma gali būti išnaudojama ir papildom paslaugom, tačiau likutis nėra grąžinamas.

2.5.4 Rezervacijos nėra keliamos į kitus kalendorinius metus.

3. Atsakomybė ir daiktų saugojimas
3.1 Bohostay Lankytojai privalo atlyginti Bohostay padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių Lankytojų ar jų Augintinių kaltės.
3.2 Lankytojas (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis Bohostay teikiamomis paslaugomis.

4. Nenugalima jėga (force majeure)
5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Bohostay teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

5. Atvykimo ir išvykimo laikas
5.1 Atvykimas-išvykimas – Bohostay

Atvykimas į „Bohostay“ yra nuo 15:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 15:00 val.

Išvykimas iš „Bohostay“ yra iki 12:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 12:00 val.

 Tarpe tarp lankytojų turime labai daug darbo, kuris tikrai užtrunka, todėl tikimės iš lankytojų supratingumo ir prašome laikytis šių atvykimo-išvykimo taisyklių.

6. Kitos sąlygos
6.1 Bohostay Lankytojai privalo tinkamai naudotis Bohostay esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Bohostay administracijai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl Lankytojo kaltės.
6.2 Bohostay esantys daiktai yra Bohostay nuosavybė, todėl Lankytojas (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Bohostay.
6.5 Bet kokie ginčai, kilę tarp Bohostay ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu.
6.6 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Bohostay buvimo vietą.

2020-2022  © Bohostay